Vienatne

Dažkārt pabūt vienatnē var būt labākais veids, kā pārdzīvot skumdinošus notikumus. Saņēmis ziņu par Jāņa Kristītāja nogalināšanu, Jēzus vēlējās pabūt viens. Bībele saka: „Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu.” (Mateja 14:13)

Vienatne ir nepieciešama personīgām lūgšanām un attiecību veidošanai ar Dievu. Bībele saka: „Ļaudis atlaidis, viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un, vakaram nākot, viņš tur palika viens pats.” (Mateja 14:23) „Un rīta agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un, nogājis kādā vientuļā vietā, lūdza Dievu.” (Marka 1:35) „Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.” (Mateja 6:6)

Ja Jēzum bija nepieciešamas klusas pārdomas vienatnē, vai gan mums nē? Bībele saka:Bet, dienai sākoties, Jēzus devās prom uz nomaļu vietu.” (Lūkas 4:42)