Mērķi un plāni

Nospraud mērķus un plāno to sasniegšanu. Bībele saka: "Kurš no jums, gribēdams celt torni, vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba veikšanai,  lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties,  sacīdami: šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja pabeigt.  Vai arī, kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar desmit tūkstošiem spēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar divdesmit tūkstošiem." (Lūkas 14:28-31)

Plānošanai un plānu īstenošanai meklē labu padomu! Bībele saka: "Sabrūk nodomi, kad padoma trūkst,

 kam pulka padomnieku, tam nodomi piepildās." (Sakāmvārdi (Salamana pamācības) 15:22)

Nospraud mērķus un dodies tiem pretīm bez liekas kavēšanās, bet dari to pamatīgi, bez steigas. Bībele saka: "Veicīgais zina, kā tikt pie pārpilnības, steidzīgais tiek trūkumā." (Sakāmvārdi 21:5)

Mūsu plāniem un mērķiem būtu jāiekļauj padevība Dieva gribai. Bībele saka: "Tad nu, redzi, jūs, kas sakāt: šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu;  to sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt, kāda tad būs jūsu dzīve; jūs esat dūmi, kas redzami īsu brīdi un tūlīt pat gaist.  Tā vietā, lai jūs sacītu: ja Kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi, –  jūs savā augstprātībā lielāties, bet ikviena tāda lielīšanās ir ļaunums." (Jēkaba 4:13-16)