Vēsture, pagātne

Vēsture ir vērtīga, jo no pagātnes mēs varam mācīties. Bībele saka: "Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas." (1. Korintiešiem 10:11)

Nedomā pārāk daudz par pagātni un nedzīvo tajā. Bībele saka: "Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā,  es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū." Filipiešiem 3:13,

14)