Elkdievība

Nepielūgt Radītāju, bet jebko no radītajām lietām, ir elkdievība. Bībele saka: "Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi   un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu, un četrkājaiņu, un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu,  tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu.  Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai, nevis Radītājam." (Romiešiem 1:22-25)

Dieva baušļi brīdina no tēlu un bilžu pielūgšanas. Bībele saka: "Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes.   Nezemojies tiem un nekalpo tiem." (2. Mozus 20:4,5)