Ieradumi

Ja jums ir slikti ieradumi, ar Dieva palīdzību no tiem var atbrīvoties. Bībele saka“Ikviens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā; un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis.” 1. Jāņa 3:9

Piepildiet savu dzīvi ar labiem ieradumiem. Bībele saka:Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā esi nosvērts un krietns.” Titam 2:7

Izveido ieradumu vienmēr savās domās koncentrēties uz labām lietām. Bībele saka: “Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams – kas saistīts ar tikumu un ir slavējams!” Filipiešiem 4:8

Jēzus ieradums bija slavēt Dievu un mums to vajadzētu atdarināt. Bībele saka: “Viņš nāca uz Nācareti, kur bija uzaudzis, un sabatā viņš pēc sava paraduma iegāja sinagogā. Un viņš piecēlās, lai lasītu.” Lūkas 4:16

Lūgšana ir vērtīgs ieradums. Bībele saka“Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši.  Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.  Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni; tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti.  Neatdariniet viņus, jo jūsu Tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat.  Tādēļ lūdziet tā: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība.  Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.  Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.  Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.  Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.” Mateja 6:5-13