Vīri

Vīra pamatatbildība ir mīlēt savu sievu nesavtīgi un pašaizliedzīgi. Bībele saka:Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis.” Efeziešiem 5:25

Bībele aicina vīrus izturēties pret sievām saudzīgi – kā pret vājākām un aizsargājamām – un tajā pat laikā kā pret līdzvērtīgām. Bībele saka: „Tāpat arī jūs, vīri, lai jūsu lūgšanām nekas nestāvētu ceļā, dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas un, tāpat kā jūs, arī ir žēlastībā iemantojušas ticību.”           1. Pētera 3:7

Vīriem būtu jāapgādā savas ģimenes. Bībele saka: “Bet, ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ticību ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo.” 1. Timotejam 5:8

Vīriem vajadzētu censties visās lietās būt par labu paraugu ģimenei. Bībele saka: “Neviens lai tevi nenicina tavas jaunības dēļ, topi paraugs ticīgajiem savos vārdos, dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā.” 1. Timotejam 4:12