Laipnība

Nepelnītas laipnības izrādīšana atspoguļo Dieva raksturu. Bībele saka:  “Mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet Visuaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.” Lūkas 6:35

Patiesa laipnība ir mūsu atbilde uz Dieva mīlestību. Bībele saka: “Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud!” Romiešiem 12:14

Laipnība ir viena no Dieva ļaužu rakstura īpašībām. Bībele saka: “Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu.” Kolosiešiem 3:12