Meli

Meli posta attiecības, bet patiesība tās stiprina. Bībele saka:Tādēļ, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram.” Efesiešiem 4:25

Dieva bauslis nosoda nepatiesu liecību. Bībele saka: “Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!” 2. Mozus 20:16

Melojot mēs nelīdzināmies Kristum, bet sātanam. Bībele saka: „Jūs esat no sava tēva – velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs.” Jāņa 8:44 “Nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla.” Kolosiešiem 3:9-10

Dievs ienīst melošanu. Bībele saka: “Kungam riebj melīgas lūpas, kas dara pēc taisnības, tie viņam tīk.” Salamana pamācības 12:22

Meli šķir cilvēku no Dieva. Bībele saka:Viltnieks nemitīs manā namā, melkulis nepaliks manu acu priekšā!” Psalmi 101:7 “Ārpus pilsētas paliks suņi, burvji un netikļi, slepkavas un elku pielūdzēji un ikviens, kas mīl melus un ir melīgs.” Atklāsmes 22:15

Mēs esam uzskatāmi par meļiem, ja apgalvojam, ka esam kristieši, bet atbilstoši nerīkojamies. Bībele saka: “Kas saka: es esmu viņu atzinis, – bet netur viņa baušļus, tas ir melis, un tādā nav patiesības.” 1. Jāņa 2:4

Arī liekulība ir meli. Bībele saka: “Ja jūsu sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, nelielieties un nemelojiet pret patiesību.” Jēkaba 3:14