Maģija

Maģija un kristietība ir nesaderīgas. Bībele saka:Daudzi ticīgie nāca, atzinās un izstāstīja, ko bija darījuši. Un krietni daudz to, kas bija nodarbojušies ar maģiju, sanesa savas grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja. Grāmatu vērtība saskaitot izrādījās piecdesmit tūkstoši sudrabā.” Apustuļu darbi 19:18-19

Dievs skaidri nosoda jebkāda veida okultās darbības. Bībele saka:Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, tad nemācies atdarināt to tautu preteklības. Lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī vai kas pareģo, zīlē, bur, pesteļo, vārdo, izsauc garus, ir zintnieks vai mirušo iztaujātājs, – Kungam ir pretīgi visi, kas tā dara! Šo preteklību dēļ Kungs, tavs Dievs, viņus ir padzinis tavā priekšā. Esi nevainojams Kungam, savam Dievam!” 5. Mozus 18:9-13

Es tuvošos jums, lai spriestu tiesu, es steigšu būt liecinieks pret burvjiem, pret laulības pārkāpējiem, pret tiem, kas melīgi zvērē, pret tiem, kas apspiež, kas algādzim aiztur algu, kas apspiež atraitni un bāreni, kas svešiniekam nedod ceļa un kas nebīstas manis!” Maleahija 3:5