Vienaldzība

Neesi vienaldzīgs pret Dieva padomu. Bībele saka: „Tad tie sauks mani, bet es neatsaukšos, tie meklēs mani, bet neatradīs, jo tie ienīda zināšanu un bijāt Kunga nevēlējās, mans padoms tiem – vienaldzīgs, kad vien tos rāju, tie ņirdza par mani!” (Sakāmvārdi 1:28-30)

Vienaldzība līdzinās remdenam dzērienam (vai ēdienam) – ne šis, ne tas. Bībele saka: „Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut tu būtu auksts vai karsts! Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne auksts, bet esi remdens, es tevi izspļaušu no savas mutes.” (Atklāsmes 3:15-16)

Neesi vienaldzīgs pret savu līdzcilvēku vajadzībām. Bībele saka: „Taisnais rūpējas par nabago tiesībām, ļaundaris neliekas ne zinis.” (Sakāmvārdi 29:7)

Neesi vienaldzīgs pret dzīvnieku ciešanām. Bībele saka: „Taisnais gādā par savu lopiņu, bet ļaundaru sirdis ir cietas.” (Sakāmvārdi 12:9)