Pagātne

Mācies no cilvēku pieredzes pagātnē, lai nepielaistu kļūdas šodienā. Bībele saka: „Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt.” (1. Korintiešiem 10:11-12)


Atstāj savu pagātni aiz muguras un dodies uz priekšu. Bībele saka: „Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 3:13-14)


Šīs dzīves pārbaudījumi un sāpes būs tikai mirkļi, salīdzinājumā ar skaisto mūžību, kam tiekam gatavoti. Bībele saka: „Šābrīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pārpārēm lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam; redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais – mūžīgs.” (2. Korintiešiem 4:17-18) "Jo es, redzi, radu jaunas debesis un jaunu zemi. Iepriekšējās vairs nepieminēs, tās vairs nenāks ne prātā." (Jesajas 65:17)


Informācija par pagātnes notikumiem veido mūsu izpratni un pārliecību. Bībele saka: „Kad jau daudzi ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārda kalpi, tad, visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījamo Teofil, secīgi to izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši.


Lai kādi būtu tavi pagātnes grēki, ja esi tos nožēlojis un lūdzis Kristum piedošanu, esi drošs, ka tev ir piedots. Bībele saka: „Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)


Lai kāda būtu tava pagātne, Kristus tev dod jaunu dzīvi un jaunu iespēju. Bībele saka: „Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)


Nekad neaizmirsti, ko Dievs tavā labā darījis pagātnē, un stāsti par to citiem, lai arī viņi var uzticēties Dievam. Bībele saka: „Tikai piesargies un stipri sargi savu dvēseli, ka neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas, un lai tas paliek tev sirdī visas tavas dzīves dienas, un dari zināmu saviem dēliem un savu dēlu dēliem.” (5. Mozus 4:9)


Lai kāda būtu pagātne, šodien tev ir iespēja izmantot laiku saprātīgi. Bībele saka: „Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri,  izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas.” (Efesiešiem 5:15-16)