Buršana un zīlēšana

Dievs aizliedz buršanu, zīlēšanu un citas tamlīdzīgas lietas. Bībele saka: „Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, tad nemācies atdarināt to tautu preteklības.  Lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī vai kas pareģo, zīlē, bur, pesteļo,  vārdo, izsauc garus, ir zintnieks vai mirušo iztaujātājs, – Kungam ir pretīgi visi, kas tā dara! Šo preteklību dēļ Kungs, tavs Dievs, viņus ir padzinis tavā priekšā.  Esi nevainojams Kungam, savam Dievam! Jo šīs tautas, ko tu padzīsi, klausa zīlniekus un pareģus, bet tev Kungs, tavs Dievs, nav tā ļāvis!” (5. Mozus 18:9-14)

Tie, kuri nodarbojas ar buršanu, neieies Dieva valstībā. Bībele saka: „Ārpus pilsētas paliks suņi, burvji un netikļi, slepkavas un elku pielūdzēji un ikviens, kas mīl melus un ir melīgs.” (Atklāsmes 22:15) „Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana [pielīdzināma buršanai], ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis: tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos.” (Galatiešiem 5:19-21)

Nākotni zina tikai Dievs, nejautā par to  burvjiem un zīlniekiem. Bībele saka: „Un, kad viņi jums teiks: “Prašņājiet garu izsaucējus un zintniekus, kas čiepst un bubina!” – vai tad tautai nav jāizjautā savs Dievs, nevis par dzīvajiem mirušie! Pie bauslības un liecības! Tiešām – tiem, kas tā saka, vairs neredzēt ausmu!” (Jesajas 8:19-20)