Vārdi

Dievs zina katru mūsu izteikto (arī tikai domās) vārdu.Bībele saka: „Lai tev tīk manas runas un sirds pārdomas, Kungs, mana klints un mans glābējs!” (Psalmi 19:15)

Izteiktiem vārdiem piemīt liels spēks, kas var ietekmēt tavu paša dzīvi, tāpēc dažkārt labāk ir klusēt. Bībele saka: „Kas valda muti, tas nosargā savu dzīvību, kas plāta lūpas, tam posts.” (Sakāmvārdi 13:3)

Mūsu vārdi atklāj to, kas ir mūsu sirdī. Bībele saka: „Kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilnas sirds mute runā.” (Mateja 12:34)

Lai tavi vārdi ir ne tikai saprātīgi un patiesi, bet arī labvēlīgi. Bībele saka: „Jūsu runa lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls, un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild.” (Kolosiešiem 4:4)

Izvairies no nekaunīgiem, muļķīgiem un rupjiem vārdiem!Bībele saka: „Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība Dievam.” (Efesiešiem 5:4)

Mūsu vārdi var palīdzēt citiem. Bībele saka: „Kā zelta āboli, sudrabā iedarināti, tā vārdi, vietā pasacīti!” (Sakāmvārdi 25:11) „Kungs Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam.” (Jesajas 50:4)

Viens no baušļiem aizliedz Dieva vārda lietošanu bezatbildīgi un nevietā. Bībele saka: „Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu!” (2. Mozus 20:7)