Karš

Karošana vienā vai otrā veidā uz zemes notiek kopš cilvēku grēkākrišanas. Tomēr kara aizsākums nav uz mūsu zemes, karš pie mums ir importēts līdz ar visa ļaunuma autoru – sātanu. Bībele saka: „Izcēlās karš debesīs – Mihaēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi. Un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs.  Milzu pūķis tika satriekts – sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, – viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi.” (Atklāsmes 12:7-9)

Karš starp Dievu un velnu, starp labo un ļauno, taisnību un netaisnību aizvien turpinās un mēs visi esam iesaistīti tajā. Labā ziņa ir tā, ka Dieva Dēls ir/būs uzvarētājs, un mēs varam stāvēt uzvarētāja pusē. Bībele saka: „Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tāpat kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus.” (1. Jāņa 3:7-8)

 Jautāts par zīmēm, kas vēstīs par Viņa atgriešanās tuvošanos, Jēzus norādīja, ka būs kari, tomēr cilvēce neaizies bojā kodolkarā, jo „tas vēl nav gals”. Bībele saka: „Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos: jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals.” (Mateja 24:6)

 Pienāks diena, kad cīņa starp labo un ļauno beigsies ar labā uzvaru, ar Dieva uzvaru. Tad beigsies arī visi kari valstu, tautu un cilvēku starpā. Bībele saka: „Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās – tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies.” (Jesajas 2:4)