Ienaidnieki

Kā Dievs vēlas, lai mēs izturamies pret ienaidniekiem, ja mums tādi ir? Bībele saka: “Jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru, kas ņem tavu apmetni, tam neliedz arī savus svārkus. Katram lūdzējam dod un neatprasi savu mantu no tā, kas tev to atņem, un, kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un, ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki dara to pašu. Un, ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki grēciniekiem aizdod, lai to atdabūtu. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet, atmaksu negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs.” (Lūkas 6: 27-36)

Esi gatavs iespēju robežās piekāpties savam pretiniekam un vienoties ar viņu. Bībele saka: ”Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā.” (Mateja 5: 25)

Nepriecājies par sava ienaidnieka nelaimi. Bībele saka: “Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nelīksmotos par viņa nelaimi, jo Tas Kungs varētu to redzēt un tas varētu Viņam labi nepatikt, un Viņš varētu novērst savas dusmas no viņa.” (Salamana pamācības 24: 17-18)

Kāds ir labākais veids, kā likt ienaidniekam nožēlot viņa ļauno izturēšanos? Bībele saka: “Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles.” (Romiešiem 12: 20)

Dievs ir apsolījis mūs aizsargāt no mūsu ienaidniekiem. Bībele saka: “Tas Kungs ir dzīvs, slavēts lai ir mans patvērums, augsti teikts lai ir Dievs, mans glābējs, (..) kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas.” (Psalms 18: 47, 49)