Raizes

Ja ticam, ka viss ir Dieva rokās, mums nav jāraizējas. Bībele saka: “Tāpēc jums nebūs zūdīties [raizēties] un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.” (Mateja 6: 31-34)


Atbrīvoties no raizēm mēs varam aizstājot tās ar lūgšanu. Bībele saka: “Nezūdieties [neraizējieties] nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4: 6, 7)


Raizēšanās ir tukša laika šķiešana. Bībele saka: “Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos [raizēšanos] var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc?” (Lūkas 12: 25, 26)


Uztici visas savas raizes Dievam. Bībele saka: “Visu savu zūdīšanos [raizēšanos] metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” (1. Pētera 5: 7)