Tuvākais / mīlēt tuvāko

Kā mums vajadzētu attiekties pret saviem tuvākajiem? Bībele saka: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” (Lūkas 10: 27-28)

Mīlēt tuvāko kā sevi pašu nozīmē ne tik daudz jūtas, kā principus, pēc kuriem mēs vadāmies saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Bībele saka: „Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” (Romiešiem 13: 9)

Patiesa mīlestība pret Dievu vienmēr ietvers arī mīlestību pret līdzcilvēkiem. Bībele saka: „Ja kāds saka: es mīlu Dievu, – un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.” (1. Jāņa 4: 20-21)