Apjukums, neziņa

Mulsinošās situācijās, kad grūti izšķirties, kā rīkoties vai kādu lēmumu pieņemt, jālūdz Dieva vadība. Bībele saka: “Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.” (Salamana Pamācības 2: 6)


Dieva padomam var droši uzticēties, tāpēc, lūdzot no Viņa gudrību, nav iemesla šaubīties. Bībele saka: “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no Tā Kunga ko saņems.” (Jēkaba 1: 5-8)


Ja esi neizpratnē, kādu ceļu dzīvē izvēlēties, vari paļauties, ka Dievs vadīs un palīdzēs, ja vien būsi labprātīgs Viņam uzticēties un pakļauties. Bībele saka: “Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis.” (Psalmi 32: 8, 9)


Paļauties uz Dieva padomu un pakļauties tam ir daudz gudrāk un veselīgāk, nekā rīkoties pēc sava prāta vai vadīties no savām jūtām. Bībele saka: “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus.” (Salamana Pamācības 3: 5-8)