Bērni un vecāki

Ko Dievs sagaida no bērniem? Bībele saka: “Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk Tam Kungam.” (Kolosiešiem 3: 20)

Ko darīt, ja vecāku prasības ir pretrunā Dieva gribai? Bībele saka: “Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: "Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.”” (Apustuļu darbi 5: 29)

Viens no Dieva baušļiem aicina bērnus cienīt un respektēt savus vecākus. Bībele saka: “Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.” (2. Mozus 20: 12)

Cik ilgi bērniem vajadzētu cienīt savus vecākus? Bībele saka: “Klausi savam tēvam, kas tevi ir dzemdinājis, un nenicini savu māti, kad viņa kļūst veca!” (Salamana pamācības 23: 22)

Bērniem vajadzētu atcerēties, ka disciplinēšana ir viena no vecāku mīlestības izpausmēm. Bībele saka: “Kas savu rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu, bet, kas savu dēlu mīl, tas to jau agri pārmāca.” (Salamana pamācības 13: 24)

Bērniem vajadzētu mācīties no saviem vecākiem. Bībele saka: “Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību!” (Salamana pamācības 1: 8)

Vecākus nevajadzētu idealizēt, jo pastāv iespēja pārņemt no viņiem ne tikai pozitīvo, bet arī negatīvo. Bībele saka: “Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem...” (1. Pētera 1: 18) [No vecākiem vajadzētu mācīties gan to, kā vajag, gan arī to, kā nevajag.]

Bībele brīdina no negodīgas vecāku izmantošanas. Bībele saka: “Kas savam tēvam vai savai mātei kaut ko atņem un saka: "Tas jau nav nekāds grēks!" - tas ir līdzīgs slepkavam.” (Salamana pamācības 28: 24)