Nomāktība

Domas par Dievu, lūgšana un cerība uz Viņa palīdzību ir atslēga nomāktības un mazdūšības pārvarēšanai. Bībele saka: „Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!” (Psalmi 42: 6)

Lai uzveiktu nomāktību, ļoti lietderīgi ir atcerēties un apzināties Dieva dotās svētības. Bībele saka: „Bet viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū, ka Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo.” (Psalmi 107: 8, 9)

Pateicība un Dieva slavēšana klīdina drūmu noskaņojumu. Bībele saka: „Es slavēšu To Kungu vienmēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama; cietēji lai to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu! Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.” (Psalmi 34: 2-5)

Kristīga mūzika palīdz atbrīvoties no nomāktības. Bībele saka: „Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmitstīgu arfas!” (Psalmi 33: 1, 2)

Rūpes par citiem cilvēkiem un darbs sabiedrības labā ir ļoti iedarbīgas zāles pret nomāktību. Bībele saka: „Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts.” (Salamana pamācības 11: 25)

Depresija un mazdūšība neturpinās mūžīgi. Bībele saka: „Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu.” (Psalmi 30: 6)

Labprātīga pakļaušanās Dieva likumiem sniedz mieru un prieku. Bībele saka: „Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp.” (Psalmi 119: 16)

Depresijas cēlonis bieži vien ir netīra sirdsapziņa, tāpēc, lai atbrīvotos no nomāktības, ir svarīgi izsūdzēt grēkus un pieņemt Dieva piedošanu. Bībele saka: „Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (..) Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns.” (1. Jāņa 1: 9; 2:1)

1. piebilde. Nomāktība vai depresija var būt sekas cilvēka apzinātai vai neapzinātai saistībai ar ļauniem gariem, tāpēc ieteicams noklausīties semināra Brīvība no lāstiem audio ierakstu, kas meklējams ŠEIT.

2. piebilde. Ilgstoša nomāktība var liecināt par saslimšanu, tāpēc noteikti par to vajadzētu pastāstīt ārstam.