Dzīves izmaiņa

Kristus iedrošina grēciniekus uz dzīves izmaiņu. Bībele saka: “Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!"” (Jāņa 8: 1, 11)

Dievs ne tikai aicina un iedrošina mainīties uz labu, bet arī piešķir (jau ir piešķīris!) tam nepieciešamo spēku. Bībele saka: “Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai.” (2. Pētera 1: 3)

Pozitīva dzīves izmaiņa nenotiek bez cilvēka nopietnas vēlēšanās, tomēr tas ir darbs, ko cilvēkā veic Dievs. Bībele saka: “Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” (Filipiešiem 2: 12, 13)

Dieva veiktās izmaiņas cilvēkā ir radikālas un pilnīgas, tādēļ pielīdzināmas jaunai piedzimšanai. Bībele saka: “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5: 17)