Izlēmība, mērķtiecība

Dievs neatbalsta neizlēmību, sevišķi garīgos jautājumos. Bībele saka: „Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.” (Atklāsmes 3: 15)

Esi noteikts un stingrs savos lēmumos. Bībele saka: „Tas Kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Bet Dievs Tas Kungs man palīdz, tādēļ es nenokļuvu kaunā, tādēļ es apcietināju savu seju kā akmeni, jo es zināju, ka nepalikšu kaunā.” (Jesajas 50: 5, 7)

Neļauj blakus lietām sevi novirzīt no izvēlētā ceļa. Bībele saka: „Lai tavas acis raugās taisni uz priekšu, un lai tavu acu plakstiņi raudzītos taisni tavā priekšā. Apsver savu kāju soļus, tad tu droši virzīsies uz priekšu! Negriezies ne pa labi, ne pa kreisi; virzi savas kājas projām no ļauna!” (Salamana pamācības 4: 25-27) „Uzmanieties, lai jūs rīkotos tā, kā Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir pavēlējis, un neatkāpieties nedz pa labi, nedz pa kreisi.” (5. Mozus 5: 32)

Vienmēr paturiet prātā apņemšanos pakļauties un kalpot Dievam. Bībele saka: „Bet, ja jums nepatiks Tam Kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit – vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams – mēs kalposim Tam Kungam."” (Jozuas 24: 15)