Sarūgtinājums

Sarūgtinājuma glabāšana sevī un attiecībās ar citiem ir ļaunums, kas neizbēgami noved pie postošām sekām. Bībele saka: “Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti.” (Ebrejiem 12: 15)

Ir labi, ja mēs, cik tas atkarīgs no mums, palīdzam arī citiem atbrīvoties no rūgtuma. Bībele saka: „Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu.” (Mateja 5: 23, 24)

Zāles pret rūgtumu ir piedošana. Bībele saka: “Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.” (Lūkas 6: 37)