Viesmīlība

Viesmīlība ir viena no praktiskām iespējam kalpot Dievam. Bībele saka: „Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to, pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmuši eņģeļus!” (Ebrejiem 13: 2)

Patiesa viesmīlība ir Dieva dāvana; tā ir labprātīga un nepiespiesta. Bībele saka: „Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.” (1. Pētera 4: 9-10)

Viesmīlība ir dāvana, kuru Bībele aicina pielietot apzināti un mērķtiecīgi. Bībele saka: „Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību!” (Romiešiem 12: 13)

Bībele mūs aicina ne tikai parādīt viesmīlību, bet arī pieņemt to no citiem. Pieņemot viesmīlību, mēs dodam cilvēkiem iespēju izpaust viņu labsirdību. Bībele saka: „Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs; bet neejiet no vienas mājas uz otru.” (Lūkas 10: 7)