Zoofīlija

Bībele nosoda un aizliedz dzimumsakarus ar dzīvniekiem (zoofīliju). Bībele saka: “Un nekādi dzimuma sakari tev nav atļauti ar lopiem, ka tu ar tiem neapgānies; arī sievai ir aizliegts nostāties, lai tiktu apieta no dzīvnieka; tā ir kauna pilna apgānīšanās.” (3. Mozus 18: 23)