Valodas tīrība

Kādam vajadzētu būt mūsu runas veidam un saturam? Bībele saka: „Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.” (Kolosiešiem 4: 6)

Dievs aicina runāt patiesību, izvairīties no lamām, bezkaunīgiem un citus aizskarošiem vārdiem. Bībele saka:Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam.” (Kolosiešiem 3: 8) „Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība.”

Viens no desmit baušļiem aizliedz necienīgi un nevietā lietot Dieva vārdu. Bībele saka: „Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.” (2. Mozus 20: 7)

Mūsu vārdi ietekmē mūsu dzīvi. Bībele saka:Kas pievalda un pasarga savu muti, pasarga savu dzīvību, bet, kas ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs bīties.” (Salamana pamācības 13: 3)

Mūsu vārdi atspoguļo to, kas mēs patiesībā esam. Bībele saka:Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu.” (Mateja 12: 34, 35)

Mēs esam atbildīgi par saviem vārdiem. Bībele saka:Bet Es jums saku: par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā; jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.” (Mateja 12: 36, 37)

Mūsu vārdi ietekmē citus. Bībele saka:Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.” (1. Timotejam 4: 12)