Viltus kristi

Jēzus brīdināja par viltus kristiem, kuri īpaši aktivizēsies pēdējās dienās, uzdodoties par mesijām un pasaules glābējiem. Bībele saka: „Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, - un tie pievils daudzus.” (Mateja 24:4, 5)

Neļauj, lai zīmes un brīnumi, ko veiks šie viltus mesijas, tevi maldina. Bībele saka: „Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos. Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.” (Mateja 24: 23-25)

Kā mēs varam zināt, ka ziņojumi par it kā Jēzus parādīšanos ir nepatiesi? Viņa atnākšana būs visiem zināma un redzama, nevis kā lokāls vai slepens notikums. Bībele saka:Jo, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” (Mateja 24: 27)

Līdzīgi Pāvils brīdināja par viltus apustuļiem, kuri sludinās par Jēzu, kurš nav reālais Bībeles Jēzus. Bībele saka: Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet, ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat.” (2. Korintiešiem 11: 3, 4)

Aiz viltus apustuļiem un viltus kristiem patiesībā stāv sātans. Bībele saka:Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.” (2. Korintiešiem 11: 13-15)

Tieši pirms Jēzus otrās nākšanas pasaulē parādīsies ievērojams viltus kristus – „grēka cilvēks”. Bībele saka:Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu.” (2. Tesaloniķiešiem 2: 3, 4)

Kas ar šo viltus kristu notiks? Bībele saka: „Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā.” (2. Tesaloniķiešiem 2: 8)

Kāpēc tik daudzi tiks pievilti? Viņi būs atteikušies mīlēt patiesību. Bībele saka:Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi.” (2. Tesaloniķiešiem 2: 9, 10)

Kā varu izvairīties no pievilšanas? Bībele saka:Jāturas pie bauslības un liecības! Ja nē, tad runātam vārdam neausīs rīta gaisma!” (Jesajas 8: 20)

Līdzīgi Tesalonīkes jūdiem iepazīsti Bībeli un pārbaudi dažādās mācības, vai tās ir saskaņā ar Rakstiem. Bībele saka:Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.” (Apustuļu darbi 17: 11)