Sekss

Sekss ir Dieva dāvana precētiem cilvēkiem viņu abpusējam priekam. Bībele saka: „Lai tavas akas avots ir svētīts, un priecājies par sev jau jaunībā izraudzīto sievu! Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildeni daiļa kā kalnu kaza, pieglaudies allažiņ pie viņas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību!” (Salamana pamācības 5: 18-19)

Vīrs lai izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” (1. Korintiešiem 7: 3-5)

Seksuālās tieksmes un aktivitātes jāpakļauj Dieva kontrolei. Bībele saka:Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu.” (1. Tesaloniķiešiem 4: 3-5)

Sekss ārpus laulības ir grēks. Bībele saka:Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs.” (Ebrejiem 13: 4)

Viens no Dieva baušļiem aizliedz laulības pārkāpšanu. Bībele saka:Tev nebūs laulību pārkāpt.” (2. Mozus 20: 14)

Seksuāli grēki ir postoši pašam cilvēkam, kaut arī to sekas ne vienmēr atklājas uzreiz. Bībele saka: Sargieties no netiklības! Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas.” (1. Korintiešiem 6: 18)

Seksuāls grēks sākas ar iekāri. Bībele saka:Ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī.” (Mateja 5: 28 – latviešu Bībeles 2012. gada tulkojums)

Bībele nosoda homoseksuālu praksi. Bībele saka:Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.” (Romiešiem 1: 26-27)

Bībele aizliedz incestu. Bībele saka:Nevienam nebūs pieiet pie sava asinsrada un atsegt kaunumu.” (3. Mozus 18: 6)

Bībele aizliedz seksuālas darbības ar dzīvniekiem. Bībele saka:Un nekādi dzimuma sakari tev nav atļauti ar lopiem, ka tu ar tiem neapgānies; arī sievai ir aizliegts nostāties, lai tiktu apieta no dzīvnieka; tā ir kauna pilna apgānīšanās.” (3. Mozus 18: 23)