Atpūta

Kad darba, ģimenes un finansu atbildības sāk nomākt un visa šķiet par daudz, Dievs piedāvā risinājumu! Bībele saka: “Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla.” Mateja 11:28-30

Līdzsvarotam dzīvesveidam svarīgi ievērot septiņu dienu ciklu. Šajā ziņā Dievs mums devis skaidru paraugu. Bībele saka: “Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams.” 1. Mozus 2:3

Atgādinājums par to ir ietverts arī vienā no desmit baušļiem. Bībele saka: “Atceries svētīt sabata dienu! Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, – tad nedari nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ Kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu!” 2. Mozus 20:8-11

No šī principa nevajadzētu atkāpties pat karstākajā darba sezonā – sevis paša labā. Bībele saka: „Sešas dienas strādā, bet septītajā dienā atpūties – pat ja tas būtu aršanas un pļaušanas laikā, tev jāatpūšas!” 2. Mozus 34:21

Lai cik saspringts būtu jūsu laika plānojums, rezervējiet laiku ikdienas atpūtai. Bībele saka: „Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši.  Un viņš tiem sacīja: “Nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties,” – jo daudzi nāca un gāja, tā ka tiem nebija pat laika paēst.” Marka 6:30-31

Atpūta ir Dieva dāvana un daļa no viņa lielā plāna. Pilnvērtīga atpūta un sirdsmiers ir iespējams tikai tad, kad iemācāmies paļauties uz Dievu un viņa darbiem, nevis uz to, cik labi vai pilnīgi ir mūsu darbi. Bībele saka: “Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu;  jo tas, kas iegājis Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem tāpat kā Dievs no savējiem. Pūlēsimies, lai varētu ieiet šajā mierā!” Ebrejiem 4:9-11