Apvainojumi

Mūsu reakcijai uz apvainojumiem vajadzētu būt apdomātai un kontrolētai. Bībele saka: „Kad muļķis dusmīgs, to redz uzreiz, bet gudrs slēpj aizvainojumu.” (Sakāmvārdi 12:16)

Nelolo rūgtumu, bet piedod, kā Kristus tev ir piedevis. Bībele saka: „Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu.  Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums.” (Efesiešiem 4:31-32)

Mīlestība neglabā rūgtumu un nepiemin ļaunu. Bībele saka: „Tā [mīlestība] nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu.” (1. Korintiešiem 13:5)

Pirms apvaino citus, atceries šo. Bībele saka: „Jūs esat dzirdējuši, ka tēvutēviem ir sacīts: nenogalini, un, kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es [Jēzus] jums saku: ikviens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai; ikviens, kas uz savu brāli saka: nejēga, – nododams sinedrijam [augstākajai tiesai], bet, kas uz savu brāli saka: stulbais bezdievi, – tas nododams elles ugunīs.” (Mateja 5:21:22)

Izteikti apvainojumi ir kā „rūgta sakne”, kas iesakņojusies nes rūgtus augļus – nesaskaņas un sāpes cilvēku attiecībās. Iznīdē rūgto sakni, kamēr tā vēl maza. Bībele saka: „Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu neredzēs.  Raugieties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības, lai neuzaug rūgta sakne, radot nesaskaņas, caur kurām daudzi tiktu aptraipīti.” (Ebrejiem 12:14-15)