[Cilvēka dzīves] augļi

Kādus augļus mūsu dzīvē vēlas redzēt Dievs? Bībele saka: „Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība.” (Galatiešiem 5:22-23)

Mūsu dzīvē šādi augļi būs tad, ja uzturēsim ciešas attiecības ar Jēzu Kristu. Bībele saka: „Palieciet manī, un es jūsos; kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt.” (Jāņa 15:4-5)

Ko cilvēks savā dzīvē sēj, to arī viņam būs jāpļauj. Bībele saka: „Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu – ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.” (Galatiešiem 6:7)

Cilvēku – līdzīgi kā koku – var pazīt pēc viņa dzīves augļiem. Bībele saka: „Labs koks nevar nest sliktus augļus, nedz nelāgs koks – labus.  Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī.  Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet.” (Mateja 7:18-20)