Bībeles kursi

Ģimenes lietas Bībelē

Ar individuālo konsultantu

Kursi ar personīgo konsultantu

Laulība un ģimene bija Dieva ideja. Tāpēc arī šodien ir prātīgi ieklausīties, kas Viņam par to sakāms.

Tiešsaistes studiju programmu „Ģimenes lietas Bībelē” sagatavojusi un vada Valda Reķe  (Maeg. Reliģijā (AU, ASV), Maeg. Pedagoģijā (LU, LV), Sertificēta Laulības un ģimenes dzīves izglītotāja).

Programmā ir sešas tēmas, kuras varat atvērt šeit: 


Ir vairākas iespējas, kā šo materiālu  izmantot. Jūs varat:

 a) vienkārši lasīt un pārdomāt tekstu,

 b) izdrukāt tekstu uz papīra un studējot pierakstīt savas piezīmes un komentārus ar pildspalvu,

 c) lejupielādēt, saglabāt failu savā datorā un tad, atverot to ar kādu no programmām, kas atbalsta formu aizpildīšanu PDF failos (piemēram, Adobe Acrobat Reader DC), ierakstīt un saglabāt savas piezīmes un komentārus tieši PDF failā. Šajā gadījumā jūs varat izpildīto nodarbību ar saviem komentāriem  sūtīt uz e-pastu konsultants@bibele.lv, lai saņemtu ģimenes kosnultanta vērtējumu vai atbildi.

Gaidīsim atsauksmes!